PROMOCJA. Wydarzenia

pierwsza poprzednia 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 392 następna ostatnia
  • 12-01-2015 "Aktywny Senior" z certyfikatem ECCC W ramach projektu "Aktywny Senior" realizowanego na terenie województwa łódzkiego zostały przeprowadzone szkolenia i egzaminy w standardzie ECCC. Uczestnicy potwierdzili swoje informatyczne kompetencje z modułów: PI M7 e-Marketing oraz PI M13 Zielone biuro.

    Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału zawodowego w obszarze technologii informatycznej i języka angielskiego w grupie docelowej jaką stanowią osoby pracujące w wieku 50+, zamieszkujące województwo łódzkie.

    W szkoleniu z modułu e-Marketing wzięło udział pięćdziesięciu uczestników projektu, natomiast certyfikat z Zielonego biura w standardzie ECCC otrzymało 10 osób.

    Projekt "Aktywny Senior" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2. Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.
pierwsza poprzednia 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 392 następna ostatnia