PROMOCJA. Wydarzenia

pierwsza poprzednia 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 392 następna ostatnia
  • 20-01-2015 Szkolenia i egzaminy ECCC w ramach "INFOTurystyki" Szkolenia i egzaminy ECCC w ramach Uczestnicy projektu "INFOturystyka" podejmują certyfikowane szkolenia w standardzie ECCC. Projekt obejmuje wsparcie 120 osób zamieszkujących województwo śląskie, spełniających kryteria. W projekcie mogą wziąć udział mikroprzedsiębiorstwa oraz ich pracownicy posiadający jednostkę organizacyjną w województwie śląskim działającą w branży turystycznej (działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi).

    Kursanci podnoszą swoje informatyczne kompetencje podczas szkoleń z modułu e-marketing, zakończonych egzaminem w standardzie ECCC. W programie kształcenia m.in.: podstawy e-marketingu, cele e-marketingu, wykorzystanie narzędzie e-marketingu do realizacji jego celów, samodzielna analiza efektywności narzędzi e-marketingu oraz jego szanse i zagrożenia. Szkolenie obejmuje 120 godzin.

    Projekt "INFOTurystyka" realizowany jest w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw; w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
pierwsza poprzednia 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 392 następna ostatnia