PROMOCJA. Wydarzenia

pierwsza poprzednia 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 392 następna ostatnia
  • 21-01-2015 "E-przepustka" z ECCC W ramach projektu "e-przepustka" realizowane są egzaminy w standardzie ECCC. Uczestnicy projektu podniosą swoje kompetencje z zakresu jednego z trzech modułów: edycja dokumentów, obliczenia arkuszowe oraz technologie informacyjno-komunikacyjne.

    Grupę docelową projektu stanowi 600 uczestnikówmieszkających w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców z powiatów: sławieńskiego, szczecineckiego i koszalińskiego, w wieku 18-64, które z własnej inicjatywy chcą podnieść/nabyć kompetencje z ICT.

    Głównym celem projektu jest zwiększenie uczestnictwa w kształceniu pozaszkolnym i podniesienie umiejętności posługiwania się komputerem i korzystania z IT. Do celów szczegółowych należą: zwiększenie liczby osób posiadających kompetencje z zakresu obsługi komputera i podstawowych programów komputerowych u 306 kobiet i 294 mężczyzn z powiatów: sławieńskiego, szczecineckiego i koszalińskiego poprzez 1440 godzin szkoleń z zakresu 3 modułów ECCC oraz podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji dotyczących wykorzystywania IT i komputera w pracy i życiu prywatnym u 306 kobiet i 294 mężczyzn z powiatów: sławieńskiego, szczecineckiego i koszalińskiego poprzez korzystanie z kształcenia na odległość.

    Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.6 upowszechnienie uczenia się dorosłych, poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych POKL
pierwsza poprzednia 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 392 następna ostatnia