WSPÓŁPRACA

Fundacja ECCC Polska zaprasza do współpracy wszystkie Osoby i Instytucje, którym bliskie są idee społeczeństwa informacyjnego, opartego na usystematyzowanej wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych, zgodnej z międzynarodowymi standardami.

W szczególności zapraszamy tych z Państwa, którzy kreują standardy nauczania, zajmują się praktycznym przekazywaniem wiedzy jak również jej weryfikacją, poprzez system egzaminów zewnętrznych, a więc: wojewódzkie ośrodki metodyczne, uczelnie wyższe, szkoły, firmy szkoleniowe, ośrodki egzaminacyjne, egzaminatorów, trenerów, beneficjentów projektów unijnych, jak również wszystkich tych, którym zagadnienia związane z rzetelnym sprawdzaniem kompetencji nie są obojętne.

Podejmując się misji promowania w Polsce standardu Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych ECCC - zapraszamy Państwa do otwartej dyskusji na temat wyznaczania standardów nauczania w zakresie szeroko pojętej wiedzy informatycznej, co jest szczególnie istotne w dobie dynamicznego rozwoju tej dziedziny edukacji, której nieustanny wzrost prognozują specjaliści na całym świecie.

Zapraszamy do współpracy!