PROMOCJA

O aktywności przedsięwzięć w standardzie ECCC świadczy przekaz aktualności. Obok inicjatyw, wynikających z założeń standardu: szkolenia i egzaminy, organizowane są dodatkowe działania promocyjne.

Przedstawiciele Centralnego Ośrodka Szkoleniowego Humaneo często uczestniczą w targach pracy i edukacji, prezentując ofertę certyfikujących szkoleń w standardzie ECCC. Targi są okazją do porozmawiania z ludźmi szukającymi pracy oraz młodzieżą, będącą u początku ścieżki zawodowej kariery, dlatego też dają możliwość poznania potrzeb społeczeństwa i skutecznego na nie odpowiedzenia.

Standard Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych był także prezentowany podczas seminariów organizowanych w szkołach, głównie zawodowych. Ważne jest wskazanie, że kompetencje informatyczne dopełniają zakres kompetencji zawodowych i ich posiadanie jest obecnie niezbędne do bycia profesjonalistą w większości zawodów. Mając na uwadze konieczność edukacji w obszarze ICT Humaneo organizowało liczne konkursy z komponentem ECCC – Pilotaż Ogólnopolskiego Konkursu promującego zawody techniczno – informatyczne „Zawód nie zawodzi”, Ogólnopolski Projekt Rozwoju Kompetencji Informatycznych „Ambasador”, Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „Intersieć”.

Współpraca w ramach działań promocyjnych

Centralny Ośrodek Szkoleniowy Humaneo z ramienia Fundacji ECCC chętnie obejmie merytorycznym patronatem imprezy o profilu informatycznym organizowane przez Państwa, w ramach którego zapewniamy publikację newsów dotyczących wydarzenia na naszej stronie internetowej i Facebooku.

Zapraszamy do współpracy i kontaktu wszystkich dziennikarzy z branży ICT. Eksperci ECCC chętnie odpowiedzą na Państwa pytania, wskażą trendy w rozwoju IT, zdiagnozują obecną sytuację na rynku pracy.

Logotyp ECCC można pobrać z „Identyfikacji wizualnej ECCC”.

Propozycje współpracy w ramach działań promocyjnych proszę kierować do działu PR: joanna.niec@eccc.com.pl