WSPÓŁPRACA. Projektodawcy

SZKOLENIE W STANDARDZIE EUROPEJSKIEGO CERTYFIKATU KOMPETENCJI INFORMATYCZNYC ECCC to różnorodność zakresów i poziomów certyfikowanych umiejętności. Macierz kompetencji pozwala na elastyczne dopasowanie programu szkolenia do indywidualnych potrzeb każdego Beneficjenta Ostatecznego – zarówno w kontekście wykonywanej pracy zawodowej jak i osobistych predyspozycji czy zainteresowań. Diagnozując potrzeby szkoleniowe Kobiet i Mężczyzn będących odbiorcami szkoleń w porozumieniu z doradcą zawodowym – istnieje możliwość uzyskania dodatkowych punktów strategicznych, wszędzie tam, gdzie kryterium strategiczne stanowi szkolenie zawodowe, zakończone uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu, potwierdzającego nabyte kwalifikacje.

SZKOLENIE W STANDARDZIE EUROPEJSKIEGO CERTYFIKATU KOMPETENCJI INFORMATYCZNYC ECCC to doskonałe narzędzie do udowodnienia osiągnięcia rezultatów twardych projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Po zakończeniu każdego z modułów szkoleniowych Uczestnicy mają możliwość przystąpienia do egzaminu, weryfikującego stopień opanowania treści programowych. Każdy zdający otrzyma certyfikat, z procentowym wskazaniem wyniku egzaminu. Dodatkowo, analiza wyników egzaminu wspomagać może proces monitoringu merytorycznego poziomu szkolenia.

Piszesz projekt?

Zastanawiasz się jakie treści programowe powinno zawierać szkolenie komputerowe dla

sekretarki

nauczyciela

pielęgniarki

ucznia?

Skontaktuje się z Tobą nasz konsultant, który mając stały kontakt z zespołem informatyków, metodyków
oraz ekspertów z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych zaproponuje

...a może już realizujesz?

Informacja o każdym zarejestrowanym projekcie może zostać przekazana do naszego biura prasowego.
Możemy razem zorganizować uroczystą galę zakończenia projektu, na którą zaprosimy

Uprzejmie prosimy o rejestrowanie tylko tych projektów, w których zamierzacie Państwo uwzględnić szkolenia w standardzie ECCC lub projekty, które już takie szkolenia zawierają. Zobacz listę zarejestrowanych projektów.

Wygraj atrakcyjne nagrody rzeczowe!

Jeśli złożyłeś wniosek o dofinansowanie, który zawiera przynajmniej jeden moduł ECCC, możesz wygrać atrakcyjne nagrody. Wystarczy zgłosić projekt do konkursu! Szczegóły w regulaminie.

Formularz zgłoszeniowy


  1. Zaznacz opcję jeżeli chcesz zgłosić projekt do konkursu i wygrać cenne nagrody.
  2. Zaznacz opcję jeżeli chcesz, aby projekt był prezentowany na ogólnodostępnej liście.
  3. Zaznacz opcję jeżeli chcesz, aby informacja o projekcie została przekazana do naszego biura prasowego.
  4. Zaznacz opcję jeżeli chcesz, aby skontaktował się z Tobą nasz konsultant.

Szanowni Państwo,

dbając o kulturę przekazywania informacji drogą elektroniczną zapewniamy, że wysłane do nas informacje będą wykorzystywane i przetwarzane zgdonie z przyjętą przez nas polityką prywatności.

Przypominamy jednocześnie, że w każdej chwili możecie Państwo żądać wglądu do swoich danych oraz dowolnie je modyfikować lub trwale usunąć.