WSPÓŁPRACA. Ośrodki egzaminacyjne

Certyfikat Ośrodka Egzaminacyjnego ECCC

Fundacja ECCC Polska, będąca Operatorem Krajowym Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych ECCC w Polsce – pragnie zaprosić Państwa do współpracy, poprzez możliwość utworzenia w Państwa placówce Ośrodka Egzaminacyjnego ECCC.

Rola i zadania Ośrodka Egzaminacyjnego ECCC:

 • Jest organizatorem Egzaminów ECCC.
 • Posiada licencję uprawniającą do przeprowadzania Egzaminów ECCC, udzieloną przez Fundację ECCC, potwierdzoną Certyfikatem Ośrodka Egzaminacyjnego ECCC.

Ośrodek Egzaminacyjny ECCC zapewnia:

 • Organizację i przeprowadzanie Egzaminów ECCC.
 • Dostęp do Systemu Egzaminacyjnego ECCC.
 • Wydruk certyfikatów i przekazanie ich egzaminowanym.
 • Obsługę finansową egzaminów.

Warunki konieczne do uzyskania statusu Ośrodka Egzaminacyjnego ECCC to:

 • Podpisanie umowy z co najmniej jednym Egzaminatorem ECCC - istnieje możliwość delegowania pracownika na szkolenie dla Egzaminatorów ECCC.
 • Wyznaczenie Administratora Ośrodka Egzaminacyjnego ECCC, odpowiedzialnego za organizację dostępu do Platformy Egzaminacyjnej ECCC – funkcję administratora pełnić może Egzaminator ECCC, jak również dowolna osoba wskazana przez kierownictwo placówki, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia.
 • Drukowanie certyfikatów i sygnowanie hologramem.

Korzyści dla Ośrodka Egzaminacyjnego ECCC:

 • Podniesienie prestiżu placówki, poprzez możliwość zaproponowania certyfikacji w standardzie międzynarodowym.
 • Poszerzenie oferty edukacyjnej placówki, co jest szczególnie atrakcyjne w kontekście możliwości współfinansowania kształcenia w ramach szerokiej gamy inicjatyw i funduszy europejskich.
 • Możliwość pozyskania dodatkowych środków na finansowanie działalności placówki.

Jak uzyskać status Ośrodka Egzaminacyjnego ECCC?

PLIKI DO POBRANIA

Umowa Licencyjna, wersja 1.2 (19.09.2009)

Wzór umowy licencyjnej zawieranej z Fundacją ECCC na prowadzenie Ośrodka Egzaminacyjnego ECCC.

Załącznik, wersja 1.3 (20.10.2009)

Załącznik stanowi integralną część Umowy i zawiera informacje o opłatach za usługi Fundacji ECCC świadczonych w ramach Umowy Licencyjnej na prowadzenie Ośrodka Egzaminacyjnego ECCC.