CERTYFIKACJA. Macierz kompetencji

Fundacja ECCC w wyniku analizy potrzeb społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy zaleca określony poziom (od A do D) oraz, na podstawie badań przeprowadzonych przez ekspertów ds. metodyki i dydaktyki, szacunkową ilość godzin dydaktycznych.

Zalecana liczba godzin, jak i zalecany poziom jest wartością uśrednioną i może być podstawą tworzenia programów nauczania lub kursów komputerowych przez instytucje szkoleniowe.

Opis kolumn:

 • IT M1 Sprzęt i oprogramowanie komputerowe
 • IT M2 Edycja dokumentów
 • IT M3 Obliczenia arkuszowe
 • IT M4 Bazy danych
 • IT M5 Multimedia
 • IT M6 Technologie informacyjno-komunikacyjne
 • IT M7 Technologie mobilne
 • IT M8 Grafika biznesowa

Poziom ogólny kompetencji
L.p. Stanowisko lub poziom kształcenia IT M1 IT M2 IT M3 IT M4 IT M5 IT M6 IT M7 IT M8 Zalecana łączna liczba godzin dydaktycznych
* Lekarze, pielęgniarki, pracownicy administracji
01. Uczeń szkoły podstawowej A A - - A A A A 90
02. Uczeń gimnazjum A B A A B B B B 120
03. Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej – profil ogólny B B B A C C C C 120
04. Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej – profil zawodowy B B C B C C C B 120
05. Student – kierunki humanistyczne B C B A C C C B 120
06. Student – kierunki tech. i mat. – inf. C C D D C C C C 150
07. Nauczyciel (pakiet branżowy) A B A - C C A C 105
08. Służba zdrowia * (pakiet branżowy) A B B A - A A A 105
09. Obsługa turystyki (pakiet branżowy) A C B B A C B B 120
10. Księgowy B B C - - A A A 105
11. Doradca podatkowy, finansowy B B D A - B B A 135
12. Prawnik, adwokat A C B - - B B B 120
13. Analityk IT D D D D D D D D 210
14. Konsultant, sprzedawca, przedstawiciel handlowy A B A - B B B C 105
15. Kierowca zawodowy A A A - - A B - 75
16. Inżynier C B D C A B B B 135
17. Doradca medyczny B B C A - B B B 120
18. Audytor B C C B A B B B 120
19. Rolnik, robotnik A B A - - A A - 75
20. Trener IT D D D D D D D D 210
21. Pracownik biura B B B - B B B B 120
22. Kierownik / Dyrektor ds. handlowych, marketingu, sprzedaży, personalnych B C C B B C C C 150
23. Kierownik / Dyrektor działu technicznego B B D C B B B B 150
24. Kierownik sklepu, marketu, menedżer sprzedaży B B C A B B B B 120
25. Koordynator projektu (POKL – i inne) B C C A B C C C 135
26. Specjalista ds. rozliczeń finansowych B B C - - A A - 120
27. Specjalista ds. organziacji szkoleń B C B - - B B A 120
28. Specjalista ds. rekrutacji B B B - - B B B 105
29. Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji projektów (POKL – i inne) B C B - B B B B 120
30. Zarządca nieruchmości A C C - B B B C 150
31. Policjant / Żołnierz – pracownik administacyjny B C B A - B B B 120
32. Policjant / Żołnierz – pracownik terenowy A A A - - B B B 75
33. Urzędnik administracji rządowej i samorządowej B C B A - B B B 120
34. Psycholog, pedagog, terapeuta – pakiet branżowy A B A - C C A B 105
35. Agent ubezpieczeniowy B B A - B B B B 105
36. Ksiądz (duchowieństwo) A B A - B B A B 105
37. Polityk A B A - C C B B 120
38. Wolne zawody A A A - - B B B 75
39. Sektor lotniczy, komunikacyjny B A A - - C C B 90
40. Telemarketer, telepraca B B B A B C C B 120
41. Osoby starsze, niepełnosprawne oraz inne zagrożone cyfrowym wykluczeniem ze społeczeństwa informacyjnego A A - - - A A A 75

Indywidualna ścieżka certyfikacji ECCC

System certyfikacji ECCC jest najbardziej elastycznym na świecie systemem certyfikacji z zakresu kluczowych kompetencji komputerowych. Można w każdym wieku, niezależnie od statusu społecznego, wykonywanego zawodu, oraz w każdym czasie podnieść swoje kompetencje komputerowe z wybranego zagadnienia.

Certyfikacja ECCC daje możliwość sprawdzenia własnych umiejętności komputerowych na 4 poziomach. Sugerujemy aby budowanie własnej ścieżki kompetencji komputerowych odbywało się przy współpracy z doradcą zawodowym lub certyfikowanym Egzaminatorem/Trenerem ECCC.

Najczęściej dla osób pragnących uczestniczyć w kursach przygotowujących do egzaminu ECCC przyjmuje się następujący wskaźnik:

 • Poziom A: Podstawowy 10-15 godzin na jeden moduł
 • Poziom B: Średniozaawansowany 15–20 godzin na jeden moduł
 • Poziom C: Zaawansowany 20–30 godzin na jeden moduł
 • Poziom D: Ekspert 30–40 godzin na jeden moduł