Fundacja ECCC finalistą nagrody Komisji Europejskiej DIGITAL SKILLS AWARD 2016!

Komisja Europejska w ramach konkursu DIGITAL SKILLS AWARD 2016 wyłoniła 16 projektów, które według oceny Kapituły najlepiej zachęcają ludzi do rozwijania umiejętności cyfrowych w pracy, edukacji i życiu.
W sumie zgłoszonych zostało 258 projektów w 4 kategoriach:
 • Umiejętności cyfrowe dla wszystkich obywateli (66 projektów).
 • Umiejętności cyfrowe dla rynku pracy (58 projektów).
 • Wysoko wykwalifikowani specjaliści ICT w Europie (114 projektów).
 • Umiejętności cyfrowe w edukacji (20 projektów).
Fundacja ECCC uzyskując nominację do nagrody w kategorii "Digital skills for all" odnosła ogromny sukces będący jednocześnie znakomitym potwierdzeniem jakości systemu ECCC.

Fundacja ECCC uzyskała tytuł Symbol Innowacji 2016!

„Stworzony przez Fundację ECCC standard oceny kompetencji cyfrowych ECCC w tym ECCC DigComp oraz platforma szkoleniowo-walidacyjna jest w ocenie kapituły Programu innowacją na skalę globalną. Skala działania, zaawansowanie produktu oraz współpraca z wysoko wyspecjalizowanymi partnerami to w ocenie Kapituły kluczowe elementy świdczące o sukcesie projektu”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Partnerom, którzy przyczynili się do wspólnego sukcesu, który jeszcze bardziej motywuje nas do pracy na rzecz rozwoju systemu.


LIST GRATULACYJNY

ECCC DIGCOMP – Ramy Kompetencji Cyfrowych (Digital Competence Framework)

Fundacja ECCC opracowała system certyfikacji ECCC DIGCOMP całkowicie zgodny z:
 • Raportem Komisji Europejskiej JRC IPTS; DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe, 2013
 • Polskim wydaniem Raportu Komisji Europejskiej, JRS IPTS; DIGCOMP: Ramy odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie, 2016 oraz
 • Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020” (MIiR/H 2014-2020/19(01)/06/2015)
ECCC DIGCOMP jest polskim certyfikatem całkowicie zgodnym z ww dokumentami.

Ramy odniesienia DIGCOMP zostały opracowane przez Komisję Europejską, Wspólne Centrum Badawcze. Fundacja ECCC jest dedykowana do promocji stosowania oraz wdrożenia ramy DIGCOMP w Polsce.
Implementacja ramy DIGCOMP w Europie

KWALIFIKOWALNOŚĆ ECCC POTWIERDZONA ZOSTAŁA PRZEZ MINISTERSTWO ROZWOJU
W serwisie Programu Wiedza Edukacja Rozwój (http://www.power.gov.pl/) prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju zamieszczona została informacja o spełnieniu przez standard ECCC wymogów kwalifikowalności.
W najczęściej zadawanych pytaniach w zakresie uzyskiwania kwalifikacji można przeczytać:

4. Pytanie: Proszę o informację, czy certyfikaty wydawane przez fundację ECCC są wystarczającym potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji cyfrowych?

Odpowiedź: Szkolenie kończy się egzaminem, na podstawie którego kursant otrzymuje certyfikat ECCC. Jest to standard certyfikacji kompetencji informatycznych, który został opracowany w Polsce, z uwzględnieniem dotychczasowego dorobku w zakresie edukacji informatycznej, jak również wymagań w obszarze powszechnego potwierdzania kompetencji zawodowych. Jako szkolenie uznane w określonych środowiskach zakończone walidacją i certyfikowaniem można uznać je za kwalifikowalne i spełniające wymogi „Wytycznych monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020”.

Ponadto w dokumencie: „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego” można przeczytać:

Do czasu pełnego uruchomienia Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji można wskazać przykłady kwalifikacji spoza systemów oświaty i szkolnictwa wyższego, które mają znaczenie w określonych środowiskach działalności społecznej lub zawodowej oraz mają stworzony własny system walidacji i certyfikowania. Ponadto pomimo braku regulacji ze strony państwa polskiego, kwalifikacjami są również certyfikaty, dla których wypracowano już system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym. Do takich kwalifikacji należą m.in.:

Kwalifikacje komputerowe/informatyczne:

 • Certyfikaty umiejętności komputerowych odpowiadające standardom ramy kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Framework),DIGCOMP, np.: (...) ECCC (Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych);


BEZPOŚREDNIE ODNOŚNIKI:
 • Sylabusy modułów ECCC DIGCOMP – tutaj
 • Cennik egzaminów ECCC DIGCOMP – tutaj
 • Podręczniki wspomagające przygotowanie do egzaminów – tutaj
 • Informacja dodatkowa o certyfikacie ECCC DIGCOMP – pobierz
 • Wysoka jakość - zobacz
 • Krajowy Punkt Kontaktowy DIGCOMP - zobacz
Aktualności
Aktualności z cyfrowego świata


2015-06-11Standard MIiR wymagań dla kompetencji cyfrowychInformujemy, iż 2 czerwca 2015 roku Minister Infrastruktury i Rozwoju zatwierdził dokument pn. „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020”.

więcej »

2015-01-22Surfujący seniorMinister Administracji i Cyfryzacji- Andrzej Halicki spotkał się w ramach cyklu „Latarnik Polski Cyfrowej” z grupą osób w wieku 50+ uczących się obsługi komputera i korzystania z Internetu.

więcej »

2015-01-16e- Administracja w ocenie internautówMinisterstwo Administracji i Cyfryzacji przeprowadziło wśród internautów badanie dotyczące jakości elektronicznych usług administracyjnych w Polsce w 2014 roku. Wyniki w porównaniu z 2013 rokiem są pozytywne.

więcej »