KONTAKT. Fundacja ECCC

FUNDACJA ECCC
Fundacja ECCC jest organizacją, której głównym celem jest promowanie koncepcji społeczeństwa wiedzy i upowszechniani kluczowych kompetencji. Za pośrednictwem podejmowanych inicjatyw zachęca podmioty działające na polskim i europejskim rynku do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Przede wszystkim jednak koordynuje i nadzoruje działania związane ze standardem certyfikacji ECCC. Fundacja ECCC propaguje edukację, zdobywanie wiedzy oraz wspiera inicjatywy, mające na celu rozwój kompetencji. Aktywność Fundacji skupia się wokół wdrażania i rozwijania systemu szkoleń oraz certyfikacji w standardzie ECCC. Fundacja prowadzi także działalność doradczą, popularyzatorską, organizuje konferencje i seminaria.

KONTAKT

Galeria PARADA, III piętro
ul. Nałęczowska 30
20-701 Lublin
tel.: (81) 444 99 46
fax: (81) 444 99 47

NIP: 712-31-74-379

Dowiedz się więcej o Fundacji ECCC: www.ecccf.eu