PROMOCJA. Europass

Europass

Emblemat Europass na certyfikatach ECCC

Fundacja ECCC uzyskała zgodę Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Krajowego Centrum Europass na zamieszczanie znaku Europass na certyfikatach ECCC, potwierdzających kompetencje informatyczne.

W związku z decyzją Krajowego Centrum Europass zmianie ulegają dotychczasowe wzory certyfikatów ECCC.


Europass to Inicjatywa Komisji Europejskiej, dająca możliwość prezentacji kwalifikacji i umiejętności zawodowych obywatelom Europy. Europass w nowatorski sposób umożliwia:

 • zaprezentowanie umiejętności i kwalifikacji w sposób jasny i zrozumiały w całej Europie (Unii Europejskiej, krajach EFTA/EOG oraz krajach kandydujących);
 • mobilność zawodową na terenie całej Europy.


  Europass obejmuje następujące dokumenty:

 • Europass – CV
 • Europass – Paszport Językowy
 • Europass – Mobilność
 • Europass – Suplement do Dyplomu
 • Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe

  Pozostałe wydają uprawnione do tego instytucje.

  Funkcjonują one w niezmiennej postaci na terytorium całej Europy.

  Europass został przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 15 grudnia 2004 r. i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 roku.

  Na podstawie: http://www.europass.org.pl