WSPÓŁPRACA. Egzaminatorzy ECCC

Certyfikat Egzaminatora ECCC

Rola i zadania

Egzaminator ECCC to osoba rekomendowana przez Fundację ECCC Polska, posiadająca wyższe wykształcenie informatyczne, o ugruntowanej wiedzy merytorycznej niezbędnej do poprawnej realizacji procedur egzaminacyjnych, z wykorzystaniem Systemu Egzaminacyjnego ECCC. Rola Egzaminatora ECCC jest różna, w zależności od poziomu egzaminu.

  • W przypadku Egzaminów ECCC na poziomach A i B - rolą Egzaminatora ECCC jest nadzór nad poprawnością realizacji procedur egzaminacyjnych, z wykorzystaniem Systemu Egzaminacyjnego ECCC.
  • W przypadku Egzaminów ECCC na poziomach C i D – rolą Egzaminatora ECCC jest nadzór nad poprawnością realizacji procedur egzaminacyjnych, z wykorzystaniem Systemu Egzaminacyjnego ECCC oraz dokonanie oceny pracy egzaminacyjnej, o charakterze problemowym.

Jak zostać?

Aby zostać Egzaminatorem ECCC poziomu A i B należy:

  • Posiadać wyższe wykształcenie informatyczne lub ukończyć studia podyplomowe o kierunku informatycznym.
  • Wziąć udział w szkoleniu Egzaminatorów ECCC przez platformę e-learningową. Zapisz się na szkolenie

Aby zostać Egzaminatorem ECCC poziomu C i D należy:

  • Posiadać wyższe wykształcenie informatyczne lub ukończyć studia podyplomowe o kierunku informatycznym.
  • Uzyskać Certyfikat ECCC z modułu, do egzaminowania którego Kandydat pretenduje, na poziomie C lub D z wynikiem min. 90%.
  • Wziąć udział w szkoleniu Egzaminatorów ECCC przez platformę e-learningową. Zapisz się na szkolenie.

Aby zostać Egzaminatorem ECCC z obszaru branżowego należy:

  • Posiadać wyższe wykształcenie informatyczne lub ukończyć studia podyplomowe o kierunku informatycznym.
  • Uzyskać Certyfikat ECCC z modułu, do egzaminowania którego Kandydat pretenduje z wynikiem min. 90%.
  • Wziąć udział w warsztatowym szkoleniu Egzaminatorów ECCC. Zapisz się na szkolenie.

Zalety

Będąc Egzaminatorem ECCC można przeprowadzać Egzaminy ECCC, realizując tym samym misję budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce.