PROMOCJA. ECCC akcja 2.0


Dostrzegając konieczność dostosowania się do wyzwań jakie stawia przed nami zmieniające się społeczeństwo informacyjne oraz rozwój technologiczny - Fundacja ECCC rozpoczęła pracę nad modyfikacją standardu ECCC.


ECCC w nowej odsłonie zdecydowanie wykroczy poza obszar walidacji efektów kształcenia. ECCC to już nie tylko certyfikacja, ale jednolity i rozbudowany SYSTEM szkoleniowo-egzaminacyjny.

Przedstawiamy poniżej postulaty, które podzielone na dwa główne obszary stanowią wytyczne systemu ECCC akcja 2.0

Obszar merytoryczny

Progi zdawalności

Chcesz potwierdzić swoje kompetencje prestiżowym certyfikatem?
Certyfikat ECCC wraz z suplementem będą wydawane tylko po osiągnięciu minimalnego progu zdawalności, określonego osobno dla części teoretycznej oraz praktycznej. Progi zdawalności poszczególnych egzaminów będą spójne z wymogami stawianymi egzaminom w szkolnictwie formalnym.

System Jakości

Chcesz być pewny, że postawiłeś na wysoką jakość kwalifikacji?
Każdy element standardu ECCC (sylabus z opisem kompetencji, programy szkolenia, procedury walidacji i akredytacji) stanowi składową Systemu Jakości, który zostanie udokumentowany i upubliczniony. Dzięki temu każda osoba oraz instytucja będzie mogła samodzielnie zweryfikować i ocenić wiarygodność nadawanych kwalifikacji.

Obszar organizacyjny

Elektroniczna platforma

Chcesz mieć dostęp do procesów merytorycznych i organizacyjnych w każdym miejscu i czasie?
Wszystkie procesy merytoryczne (szkolenia, egzaminy, akredytacje) i organizacyjne (zakup materiałów, rozliczenia z partnerami) będą zarządzane z poziomu jednolitego systemu informatycznego, dostępnego także na platformach mobilnych.

Swoboda działalności gospodarczej

Chcesz zostać Partnerem ECCC niezależnie od współpracy z innymi instytucjami?
ECCC nie ogranicza Twojej działalności gospodarczej. Współpracując z Fundacją możesz jednocześnie być Partnerem innego systemu certyfikacji. Jesteśmy przekonani, że uczciwe konkurencyjne działania przyczyniają się do zwiększenia jakości oferowanych usług i produktów.ECCC jest produktem polskim dostosowanym do krajowych wytycznych w zakresie kształcenia ustawicznego oraz Krajowej Ramy Kwalifikacji. Stanowi jednocześnie odpowiedź na działania i oczekiwania Komisji Europejskiej w zakresie budowania społeczeństwa informacyjnego (European e-Competence Framework, Digital Agenda for Europe).

Polska myśl i wspólna praca przyczyniają się do utrwalenia wizerunku Polski jako innowacyjnego kraju o olbrzymim potencjale intelektualnym. Już teraz zachęcamy do wybierania ECCC i wspomagania w ten sposób krajowej gospodarki.