PROMOCJA. Dzień Otwarty

Dzień Otwarty ECCC to pozycja dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani uzyskaniem licencji na prowadzenie Ośrodka Egzaminacyjnego ECCC, na promocyjnych warunkach finansowych. Instytucja, podejmująca się organizacji Dnia Otwartego otrzymuje 50% zniżkę na licencję Ośrodka Egzaminacyjnego ECCC na okres 1 roku.

Dzień Otwarty ECCC to impreza medialna, organizowana przy wsparciu Centralnego Ośrodka Szkoleniowego ECCC oraz Koordynatora Regionalnego ECCC. Celem Dnia Otwartego jest promocja standardu ECCC oraz promocja samych Ośrodków Egzaminacyjnych.

Placówka zainteresowana zorganizowaniem Dnia Otwartego, uzgadnia termin jego przeprowadzenia z Koordynatorem Regionalnym. Centralny Ośrodek Szkoleniowy dostarcza organizatorowi materiały reklamowe oraz przekazuje pakiet 25 egzaminów i certyfikatów ECCC. Zadaniem organizatora jest zapewnienie patronatów medialnych oraz odpowiednich warunków lokalowych i kadrowych, niezbędnych do przeprowadzenia gier edukacyjnych, przykładowych testów oraz do przeprowadzenia egzaminów ECCC. W medialnej i merytorycznej organizacji przedsięwzięcia placówkę wspomaga Koordynator Regionalny ECCC, który aktywnie uczestniczy w Dniu Otwartym, poprzez przedstawienie prezentacji dot. standardu certyfikacji ECCC oraz przeprowadzenie egzaminów ECCC, w ramach przyznanego organizatorowi pakietu. Relacja z przebiegu Dnia Otwartego ECCC zamieszczona zostanie na stronie internetowej Fundacji ECCC.

Szczegółowych informacji udzielają:

PLIKI DO POBRANIA

Regulamin promocyjny - Dzień Otwarty ECCC

Szczegółowa procedura organizowania Dni Otwartych ECCC.

Zgłoszenie

Formularz zgłoszeniowy - Dzień Otwarty ECCC.

Plakat informacyjny - Dzień Otwarty ECCC

Wersja I.

Plakat informacyjny - Dzień Otwarty ECCC

Wersja II.

Plakat informacyjny - Dzień Otwarty ECCC

Wersja II.