KONTAKT. Dane teleadresowe

FUNDACJA ECCC
POLSKA

Galeria PARADA, III piętro
ul. Nałęczowska 30
20-701 Lublin
tel.: +48 81 473 20 48
fax: +48 81 747 94 08

NIP: 712-31-74-379

MILLENNIUM BANK S.A.
84 1160 2202 0000 0001 4382 3714

Biuro Obsługi Klienta

Natalia Kowalska
Małgorzata Przewoźniak
tel. +48 81 444 99 46
biuro@eccc.edu.pl

Krajowy Punkt Kontaktowy DIGCOMPtel. +48 81 444 99 46
info@digcomp.pl
www.digcomp.pl

Wydział Certyfikacji ECCC

Dyrektor ds. certyfikacji
dr inż. Marek Miłosz
tel. kom.: 601 838 980
certyfikacja@eccc.com.pl

Wydział Szkoleń ECCC

Fundacja ECCC powierzyła pełnienie funkcji Centralnego Ośrodka Kształcenia stowarzyszeniu HUMANEO (dawniej zwanego Europejskim Instytutem Edukacji Informatycznej), które w imieniu Fundacji ECCC jest odpowiedzialne za organizowanie oraz przeprowadzanie szkoleń na egzaminatorów i trenerów ECCC.

HUMANEO

ul. Nawojowska 12
33-300 Nowy Sącz
tel.: (18) 547-70-70
fax: (18) 442-05-77
cok@eccc.com.pl
www.humaneo.pl

Opłaty tytułem szkoleń, warsztatów i egzaminów
dla Egzaminatorów i Trenerów ECCC prosimy kierować na konto:

ING BANK ŚLĄSKI
97 1050 1722 1000 0090 3013 2881

ECCC na portalach społecznościowych

ECCC Facebook http://facebook.com/ECCC.Polska

ECCC w mikroblogach

ECCC Twitter http://twitter.com/ecccpolska
ECCC Blip http://eccc.blip.pl