WSPÓŁPRACA. Sektor biznesowy

Pracodawco...

czy informatyk pracujący w Twoim przedsiębiorstwie zamiast dbać o stabilność serwerów,
bezpieczeństwo przechowywanych w firmie danych czy też rozwój infrastruktury teleinformatycznej
pomaga innym pracownikom

tworzyć wykresy

formatować tekst

aktualizować stronę WWW

wypełniać arkusz kalkulacyjny?

Wspólnie możemy ograniczyć koszty związane z brakiem odpowiednich kompetencji
pracowników z zakresu wykorzystania technologii informacyjnej.

W poniższym formularzu wystarczy podać swój adres e-mail oraz wybrać województwo w jakim znajduje się siedziba Państwa firmy.

W ciągu 48 godzin (liczonych w dniach roboczych) po wysłaniu zgłoszenia skantaktuje się z Państwem nasz konsultant biznesowy, który po uzgodnieniu dogodnego terminu ustali szczegóły związane z przeprowadzeniem bezpłatnej diagnozy przedszkoleniowej.

Wyniki analizy zostaną przesłane do Centralnego Ośrodka Szkoleniowego gdzie dla każdego pracownika, który wykorzystuje w swojej pracy komputer zostanie opracowana ścieżka rozwoju kompetencji informatycznych w standardzie ECCC.

Zaproponujemy szkolenie, które może się odbyć również w siedzibie Państwa firmy! Na Egzamin ECCC zaprosimy do najbliższego Ośrodka Egzaminacyjnego ECCC.