PROJEKTY. Ankieta POKL 9.6.2

Badanie opinii Beneficjentów Poddziałania 9.6.2.
Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu opinii Beneficjentów Poddziałania 9.6.2. na temat podwyższenia kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych. Celem badania jest ocena, na ile wskazany w dokumentacji konkursowej znak towarowy, wpłynął na Państwa wybór w zakresie systemu certyfikacji kompetencji informatycznych. Wyniki badania zostaną wykorzystane w konsultacjach społecznych dotyczących zapisów Programów Operacyjnych i Planów Działań w ramach POKL.

Badanie dopuszcza odpowiedź jednokrotnego wyboru.

1.Czy w dokumentacji konkursowej dot. Poddziałania 9.6.2 wskazane były możliwe do zastosowania systemy potwierdzania kompetencji:
tak, w przypadku szkoleń językowych
tak, w przypadku szkoleń informatycznych
nie, każdy beneficjent miał możliwość dowolnego wyboru systemu certyfikacji
nie zwracałam/zwracałem na to uwagi
2.Czy uważasz, że zapis sformułowany w dokumentacji konkursowej: „w przypadku szkoleń komputerowych wymóg uzyskania przez uczestników szkoleń certyfikatu potwierdzającego nabycie kompetencji równoważnych standardom przyjętym dla ECDL” :
sugeruje wybór standardu ECDL
oznacza, że szkolenie może być realizowane wyłącznie w standardzie ECDL
oznacza, że szkolenie może być realizowane w innym standardzie
nie mam zdania
3.Czy tworząc projekt o dofinasowanie, przy tak sformułowanym zapisie w dokumentacji konkursowej: „w przypadku szkoleń komputerowych wymóg uzyskania przez uczestników szkoleń certyfikatu potwierdzającego nabycie kompetencji równoważnych standardom przyjętym dla ECDL”:
zdecydowanie wybrałabym/wybrałbym standard ECDL
wybrałabym/wybrałbym inny standard
szukałabym/ szukałbym informacji o innych standardach
dokonałabym/dokonałbym szczegółowej analizy i porównań programów szkoleń różnych standardów
4. Czy znasz inne systemy certyfikacji kompetencji informatycznych poza ECDL:
nie
tak, jakie?