DAE. Aktualności z cyfrowego świata

pierwsza pierwsza ...... pierwsza pierwsza

2015-01-22Surfujący senior

Minister Administracji i Cyfryzacji- Andrzej Halicki spotkał się w ramach cyklu „Latarnik Polski Cyfrowej” z grupą osób w wieku 50+ uczących się obsługi komputera i korzystania z Internetu. Podczas spotkania poruszono kwestie problematyczne i obawy związane z wykorzystywaniem nowych technologii przez osoby powyżej 50 r.ż. Grupa podzieliła się także swoimi informatycznymi osiągnięciami, jak np. opanowanie programów do edycji zdjęć, aplikacji i komunikacji- co ułatwia surfowanie po Internecie. Czynności są przydatne nie tylko w życiu prywatnym, ale także pomagają usprawniać załatwianie spraw urzędowych czy kontakt z służbą zdrowia. Obecnie w całym kraju programem objętych jest 2900 tzw. latarników, czyli osób edukujących i wprowadzających seniorów w cyfrowy świat. Ze szkoleń w ramach programu korzysta prawie 225 tys. osób. Od 2013 roku zrealizowano 30 zajęć i 60 godzin warsztatowych. Minister Halicki motywował przybyłych do dalszej edukacji cyfrowej i minimalizacji barier związanych z obsługą komputera. Zaznaczył, że program „Latarnik Polski Cyfrowej” przynosi zamierzone efekty i ważna jest jego kontynuacja także w perspektywie 2014- 2020. Wyróżnikiem zajęć jest ich indywidualizacja i dopasowanie do potrzeb seniorów chcących podnosić swoje informatyczne kwalifikacje. Głównym celem spotkań jest przedstawienie korzyści wynikających z zgłębiania i poszerzania wiedzy oraz umiejętności z zakresu użytkowania komputera i wykorzystania Internetu.

Źródło informacji: https://mac.gov.pl/aktualnosci/umiejetnosc-poslugiwania-sie-internetem-to-dzis-elementarz-dlatego-stawiamy-na

Nasz komentarz:

Moduły opracowane w standardzie ECCC umożliwiają elementarne kształcenie na poziomie podstawowym związane z obsługą i użytkowaniem komputera. Do najważniejszych należą m.in. sprzęt i oprogramowanie komputerowe, edycja dokumentów. Inne przygotowują do usprawnienia codziennego życia, w tym załatwiania spraw urzędowych jak e- marketing. Humaneo, będące Centralnym Ośrodkiem Kształcenia ECCC zrealizowało też kilka projektów dedykowanych seniorom w celu podniesienia ich komputerowych umiejętności, wśród nich „Aktywny Senior”. W ramach projektu osoby w wieku 50+ z województwa łódzkiego uczestniczyły w zajęciach z modułów e- Marketing oraz Zielone Biuro zakończonych egzaminem i certyfikacją w standardzie ECCC.

pierwsza pierwsza ...... pierwsza pierwsza