DAE. Aktualności z cyfrowego świata

pierwsza pierwsza ... 56 55 54 53 52 ... pierwsza pierwsza

2015-01-13Program Operacyjny Polska Cyfrowa- zatwierdzony

Komisja Europejska oficjalnie zatwierdziła Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC). Jest to pierwszy krajowy program na lata 2014- 2020, wynegocjowany przez polski rząd oraz zatwierdzony przez Komisję Europejską. Celem programu jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa (UP), jako fundamenty te przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.
Program składa się z 4 podstawowych osi priorytetowych:
I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu
II. E- administracja i otwarty rząd
III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa
IV. Pomoc techniczna
Projekt programu operacyjnego Polska Cyfrowa 2014- 2020 przygotowały Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Program został przyjęty przez rząd 8 stycznia 2014 r, a 5 grudnia 2014 r. przez Komisję Europejską. Program ma umożliwić społeczeństwu pełne i rozwojowe wykorzystanie technologii cyfrowych. Nieodzownym elementem jest więc wykorzystanie potencjału nowoczesnych technologii poprzez budowę odpowiedniej infrastruktury i usług a także rozwój kompetencji informatycznych społeczeństwa. Potrzeba cyfryzacji społeczeństwa zauważalna jest nie tylko w codzienności, ale także w relacjach między społeczeństwem a przedstawicielami administracji publicznej. W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych zostaną przekazane środki m.in. na rozwój kompetencji cyfrowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej, digitalizację zasobów oraz rozwój e- usług.

Źródło informacji: https://mac.gov.pl/projekty/polska-cyfrowa-po-pc-2014-2020

Nasz komentarz:

Efekty kształcenia w szkoleniach w standardzie ECCC są zbieżne z założeniami Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Wśród nich warto wymienić e- urząd, służbę zdrowia oraz szkolenia z zakresu podstawowych umiejętności komputerowych, które cieszę się szczególnym zainteresowaniem w projektach dedykowanych dzieciom i młodzieży szkolnej oraz osobą powyżej 50 r.ż. Przykładami działań Humaneo- Centralnego Ośrodka Kształcenia jest np. Konkurs „Zawód Nie Zawodzi”, w którym młodzież gimnazjalna weryfikuje swoją wiedzę w obszarze informatycznym oraz projekt „Aktywny Senior”, którego uczestnicy poszerzyli swoje kompetencje o znajomość modułu e- marketing w standardzie ECCC.

pierwsza pierwsza ... 56 55 54 53 52 ... pierwsza pierwsza