DAE. Aktualności z cyfrowego świata

pierwsza pierwsza ... 56 55 54 53 52 51 50 ... pierwsza pierwsza

2014-12-23Komisja Europejska przyjęła program prac na 2015 rok

16 grudnia 2014 roku w Strasburgu Komisja Europejska zatwierdziła plan działań na rok 2015. Ich celem jest obniżenie stopy bezrobocia, wzrost gospodarczy i inwestycyjny. Nie zabrakło także uregulowań dotyczących rynku cyfrowego. Do głównych postulatów należą m.in. : stworzenie jednolitego rynku cyfrowego dla obywateli i przedsiębiorców, wprowadzenie uregulowań w obszarze europejskiej polityki energetycznej. Program Komisji Europejskiej na 2015 rok ujmuje 23 nowe inicjatywy oraz korektę lub dążenie do wycofania 80 istniejących propozycji. Komisja w szczególności zobowiązuje się do wydania w 2015 roku: Plan Inwestycyjny dla Europy: ustawodawcza kontynuacją planu ogłosił w zeszłym miesiącu, uwolnienie publicznych i prywatnych inwestycji w realną gospodarkę, co najmniej € 315 miliardów w ciągu najbliższych trzech lat. Założenia pakietu cyfrowego rynku: tworzenie warunków dla dynamicznej gospodarki cyfrowej i społeczeństwa poprzez usprawnienie systemów telekomunikacji, a także modernizacja zasad autorskich, uproszczenie przepisów dla konsumentów dokonujących zakupów w Internecie, zwiększenia bezpieczeństwa cybernetycznego i upowszechnienia digitalizacji. Europejska polityka energetyczna: bezpieczeństwo dostaw energii oraz zwiększenie integracji krajowych rynków energii a co za tym idzie zmniejszenie zapotrzebowania na energię i dekarbonizacja źródeł energii. Zwalczanie uchybień opodatkowania: wdrożenie planu mającego na celu wyeliminowanie oszustw podatkowych. Dążenie do aktywnej i bieżącej wymiany informacji na temat interpretacji podatkowych i stabilizacji podstawy opodatkowania osób prawnych. Migracje do krajów Unii Europejskiej: opracowanie nowego podejścia do legalnej migracji do krajów UE poprzez ustalenie warunków współpracy z krajami trzecimi, zbudowanie solidarności pomiędzy państwami członkowskimi oraz przeciwdziałanie handlem ludźmi. Stabilność gospodarcza i walutowa: jej celem jest uczynienie z Unii Europejskiej centrum atrakcyjnego dla europejskich inwestorów. Ograniczenie biurokracji: zaangażowanie się Komisji Europejskiej w tworzenie uregulowań prawnych mających na celu ograniczenie biurokracji oraz ochrony środowiska sprzyjającego rozwojowi inwestycji, także w ramach wspólnej polityki rolnej UE. Przed ogłoszeniem planu działać na 2015 rok Komisja Europejska konsultowała się z Parlamentem Europejskim oraz państwami członkowskimi.

Źródło informacji: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2703_en.htm

Nasz komentarz:

Misja oraz założenia Europejskiego Systemu Certyfikacji Kompetencji Informatycznych są zbieżne z założeniami planu działania Komisji Europejskiej na 2015 rok w obszarze wzmacniania rynku cyfrowego. Programy szkoleń w standardzie ECCC budują i zwiększają świadomość dotyczącą cyfryzacji i digitalizacji. Różnorodność poziomów kształcenia daje możliwość nabycia wiedzy i umiejętności zarówno w stopniu elementarnym jak i zaawansowanym. Warto zwrócić uwagę na liczne projekty, w ramach których realizowane są szkolenia i egzaminy w standardzie ECCC, a których odbiorcami są dzieci i młodzież szkolna. Pozwala to na kształcenie budowanie świadomości i potrzeb informatycznych od najmłodszych lat.

pierwsza pierwsza ... 56 55 54 53 52 51 50 ... pierwsza pierwsza