DAE. Aktualności z cyfrowego świata

pierwsza pierwsza ... 54 53 52 51 50 49 48 ... pierwsza pierwsza

2014-10-27ERGA przyjęła oświadczenie w sprawie konieczności niezależności regulacyjnej.

Podczas drugiego spotkania Europejskiej Grupy Regulatorów w audiowizualnych usługach medialnych (ERGA), Komisja Europejska została wezwana, do czynnego działania, oraz wystosowania specjalnych przepisów w kontekście wykonywania dyrektywy audiowizualnej. Dodatkowo podczas tego samego zebrania, uczestnicy przyjęli program prac na 2015 rok który ma się skupić głównie na 2 zakresach: Ochrony małoletnich, oraz właściwości materiału. Na organy regulacyjne UE w dziedzinie audiowizualnych usług medialnych zostało wybranych 28 szefów lub przedstawicieli wysokiego szczebla niezależnych krajowych organów regulacyjnych do audiowizualnych usług medialnych. Każda z tych osób została mianowana niezależnie przez każde Państwo członkowskie grupy. W swoim sprawozdaniu z 2013 r niezależna Grupa Wysokiego Szczebla (GWS) na wolność i pluralizm mediów zaleca formalizację współpracy organów regulacyjnych w dziedzinie audiowizualnych usług medialnych do wspólnego dzielenia dobrych praktyk i norm jakości. Ponadto większość respondentów konsultacji społecznych w sprawie niezależności organów regulacyjnych i audiowizualnych uznało że współpraca między organami regulacyjnymi jest kluczowa. Poparli również nakazane prawem gromadzenie tych organów na szczeblu europejskim. W listopadzie 2013 roku Rada Unii Europejskiej i przedstawiciele rządów państw członkowskich zebranych w Radzie, wezwała państwa członkowskie do zapewnienia niezależności ich audiowizualnych organów regulacyjnych i Komisji w celu wzmocnienia współpracy między organami regulacyjnymi w zakresie o audiowizualnych usługach medialnych.

Źródło informacji: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/second-meeting-european-regulators-group-audiovisual-media-services-erga-focus-regulatory

Nasz komentarz:

Coraz więcej regulacji oraz pracy nad audiowizualnymi mediami, sprawiają iż warto posiadać wiedzę w tym zakresie. Właśnie dlatego ECCC przygotowało także system szkoleń i egzaminów właśnie z tego tematu. Zakres materiału jest przygotowany zarówno dla osób posiadających już podstawową wiedzę jak i dla każdego który chciałby taką elementarną wiedze posiąść.

pierwsza pierwsza ... 54 53 52 51 50 49 48 ... pierwsza pierwsza