DAE. Aktualności z cyfrowego świata

pierwsza pierwsza ... 6 5 4 3 2 1 ... pierwsza pierwsza

2013-05-09Internet przyjazny najmłodszym

Jednym z podstawowych zadań DAE są działania na rzecz lepszej dostępności Internetu, w tym także dla dzieci, co zaakcentowano również w strategii UE w zapisach dotyczących praw dziecka. Zwrócenie uwagi na dostępność i umiejętność korzystania z Internetu przez dzieci jest bardzo ważna ze względu na mnogość informacji zawartych w sieci. Dzięki niej najmłodsi mogą poszerzać zakres swojej wiedzy, komunikować się między sobą, poszerzać swoje zainteresowania, a w perspektywie szukać zatrudnienia. Ważne jest nauczenie ich schematów poszukiwania i wykorzystywania informacji. Istotną kwestią jest także zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w Internecie oraz dbałość o dostęp do wartościowych informacji. Normy dotyczące bezpieczeństwa dzieci w cyfrowym świecie zostały opracowane na poziomie europejskim, krajowym i sektorowym w unijnej strategii. Główne jej filary to: stymulowanie jakości treści on line dostępnych dla młodych ludzi, zwiększenie cyfrowej świadomości, stworzenie bezpiecznego środowiska dla dzieci w Internecie oraz walka z seksualnym i psychicznym wykorzystywaniem dzieci za pośrednictwem Internetu.

Źródło informacji: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/european-strategy-better-internet-children-com2012-196-final

Nasz komentarz:

Działania na rzecz świadomego wykorzystania Internetu prowadzone są również przez stowarzyszenie Humaneo. Projekty zawierające ofertę dydaktyczną ECCC kierowane są także do dzieci i młodzieży. Ich wspólnym celem jest utworzenie cyfrowego środowiska, przyjaznego dla najmłodszych umożliwiającego rozwój intelektualny.

Humaneo prowadzi obecnie następujące projekty korzystające z modułów ECCC, które dedykowane są osobą młodym:

  • „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”
  • „Wszechstronna edukacja gwarancją sukcesu zawodowego”
  • „Multimedia i roboty przyszłością smykowskich dzieci”

W przeszłości zrealizowano m.in.:

  • „Edukacja Twoją szansą”
  • „Chcę, mogę, potrafię”
  • „Przyszłe sukcesy rodzą się dzisiaj”
  • „Kompetencje kluczowe w nowoczesnej szkole zawodowej”
  • „Wszechstronna edukacja gwarancją sukcesu zawodowego”
  • „Akademia otwartych umysłów”

pierwsza pierwsza ... 6 5 4 3 2 1 ... pierwsza pierwsza