DAE. Aktualności z cyfrowego świata

pierwsza pierwsza ...... pierwsza pierwsza

2015-01-16e- Administracja w ocenie internautów

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przeprowadziło wśród internautów badanie dotyczące jakości elektronicznych usług administracyjnych w Polsce w 2014 roku. Wyniki w porównaniu z 2013 rokiem są pozytywne. W badaniu wzięło udział prawie 5 000 internautów. Ponad połowa z nich podjęła próbę załatwienia spraw urzędowych za pośrednictwem Internetu. W porównaniu z 2013 rokiem odsetek ten zwiększył się o 18 punktów procentowych. Ponadto większość, bo aż 66% deklaruje elektroniczną aktywność w zakresie administracji w przyszłości. 57% internautów oceniło w sposób pozytywny własne doświadczenia dotyczące e- administracji (więcej o 4%). Głównym problemem i przeszkodą w tym obszarze jest niemożność kompleksowego załatwienia sprawy urzędowej przez Internet. Zauważa go 56% respondentów. Warto zauważyć, że ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) cieszy się rosnącą rozpoznawalnością. Platformę EPUAP rozpoznaje 43% badanych zaś profil zaufany ePUAP- 40%. Pomimo, że badani deklarują częstsze załatwianie spraw bankowych niż urzędowych w sieci, ocena pierwszych spadła, natomiast drugich wzrosła. Duża grupa (73%) opowiedziała się za wykorzystywaniem cyfrowych wersji dzieł kultury do własnych celów, w tym do prowadzenia bloga. W raporcie „e- Administracja w oczach internatutów 2014” dookreślono cele i zagadnienia badania. Celem badania było zbadanie opinii internautów na temat e-administracji w Polsce oraz określenie zachowań i potrzeb związanych z załatwianiem spraw urzędowych drogą elektroniczną.

Badaniem objęto następujące zagadnienia:

• częstotliwość odwiedzania stron internetowych urzędów,
• preferowane sposoby załatwiania spraw urzędowych,
• rodzaje i ocena jakości informacji poszukiwanych na stronach internetowych urzędów,
• identyfikacja spraw urzędowych, które badani załatwiali przez internet i ocena jakości obsługi,
• znajomość platformy i profilu zaufanego ePUAP oraz serwisu danepubliczne.gov.pl
• określenie barier ograniczających korzystanie z usług e-administracji,
• wpływ internetu na różne dziedziny życia.

Badanym zadano następujące pytania: Jak często zdarza ci się odwiedzać strony internetowe urzędów/ instytucji publicznych w celu: pozyskania danych adresowych, kontaktowych, o godzinach funkcjonowania instytucji, dowiedzenia się, jak załatwić sprawę, znalezienia informacji o prawach i obowiązkach wynikających z przepisów prawnych, pobrania lub wypełnienia formularza, zapoznania się z raportem, danymi statystycznymi lub pobrania ich, przedstawienia opinii, zabrania głosu w konsultacjach, dyskusjach, głosowaniach. Jak oceniasz stronę internetową urzędu/instytucji publicznych, na której ostatnio poszukiwałaś/eś informacji pod względem: łatwości znalezienia potrzebnych informacji, zrozumiałości informacji, użyteczności informacji. Jaki sposób załatwiania spraw urzędowych preferujesz? Tutaj zdecydowanie wygrywa wizyta w urzędzie, jednak 38% badanych deklaruje załatwianie spraw urzędowych przez Internet- największy odsetek występuje w województwie pomorskim i dolnośląskim – kolejno 45% i 44%. Obszarem badania była także próba załatwienia spraw urzędowych przez Internet w trakcie ostatniego roku.

Więcej informacji, obszarów badania i ich wyniki dostępne są w raporcie: https://mac.gov.pl/files/raport_e-administracja_w_oczach_internautow_2014_z.pdf

Źródło informacji: https://mac.gov.pl/files/raport_e-administracja_w_oczach_internautow_2014_z.pdf

Nasz komentarz:

W odniesieniu do idei i wyników powyższego badania warto zwrócić uwagę na szkolenia w standardzie ECCC z modułu e- Urząd. Szkolenie kończy się egzaminem, na podstawie którego kursant otrzymuje certyfikat ECCC. Głównymi adresatami szkolenia są pracownicy pracownicy urzędów administracji państwowej i samorządowej, którzy zamierzają zwiększyć efektywność działania administracji państwowej i samorządowej w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, która uprości załatwianie spraw urzędowych oraz umożliwi uzyskanie informacji na ich temat.

W zakres egzaminu z tego modułu wchodzą wszystkie zagadnienia z poziomu średniozaawansowanego(B) modułów: IT M2 – Edycja dokumentów, IT M6 Technologie informacyjno-komunikacyjne rozszerzone o kompetencje ujęte w sylabusie: http://www.eccc.com.pl/doc/sylabus/ECCC_Sylabus_PI_M6.pdf

pierwsza pierwsza ...... pierwsza pierwsza